Privacy beleid

Corry: 0495/50 60 96

Wulmersumsesteenweg 149,
3300 Tienen

Door je in te schrijven, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit is enkel het geval voor onze dienstverlening en informatieverstrekking als jij daar toestemming voor geeft. Jouw gegevens worden verwerkt rekening houdend met de voor opgelegde bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van DanceArt Studio. Door je in te schrijven, accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd, op eender welk moment, het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

– op te vragen en in te kijken
– te wijzigen
– te schrappen

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit doe je door een mail te sturen naar corry.hennus@hotmail.com.

Vermeld altijd: de voor- en achternaam van de persoon wiens gegevens je wil schrappen of wijzigen e-mailadres van de persoon wiens gegevens je wil schrappen of wijzigen welke wijzigingen je wil doorvoeren of dat je wil dat de persoon geschrapt wordt

Hoe verwerken we jouw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Naam + naam organisatie: Corry Hennus, DanceArt Studio
 • Telefoonnummer: 0495/50 60 96
 • E-mailadres: corry.hennus@hotmail.com

Jouw gegevens worden enkel verwerkt door Corry Hennus.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel de persoonsgegevens die worden ingevuld op het inschrijvingsformulier en die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen, worden bewaard.

Dat zijn voor jeugd:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres van ouder
 • Adres
 • GSM-nummer van mama en/of papa
 •  

Dat kan zijn voor volwassenen:

 • Voornaam en naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adres
 • GSM-nummer

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel:

 • – Inschrijving en verzekering bij Danssport Vlaanderen
  – Postcodes en leeftijden worden verzameld om door te geven aan Netwerk Sport van Tienen
  – Om contact op te nemen in verband met lessen

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Je persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hij of zij werd ingeschreven via de website met toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw gegevens worden bewaard zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken. Op de computer en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Iedereen die namens DanceArt Studio jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen, is gebonden aan geheimhouding van informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van DanceArt Studio zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Cookies

(Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.)

Facebook en Instagram

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik ervan – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan corry.hennus@hotmail.com en dan zoeken we een oplossing.

Wat is het doel van de verwerking van je gegevens?

We houden uw gegevens bij om u ten eerste in te schrijven bij Danssport Vlaanderen en om papierwerk van Netwerk Sport in te vullen. Daarnaast om ervoor te zorgen dat we u altijd kunnen contacteren in verband met lessen.

Wie houdt bij?

Je gegevens worden bijgehouden door de voorzitster van DanceArt Studio, Corry Hennus.

Waar houden we deze gegevens bij?

We houden deze gegevens in een digitale lijst op het adres Wulmersumsesteenweg 149, 3300 Tienen.

Hoelang?

De gegevens worden bewaard tot het einde van het dansjaar

inschrijvingsformulier
Ik schrijf me in als

Inschrijvingsformulier jeugd

Nieuw lid of al bestaand lid

Inschrijvingsformulier Volwassenen

Nieuw lid of bestaand lid
Ik ga akkoord dat er foto's van mij/mijn kind genomen worden deelnemende aan de activiteiten van de dansschool. Deze foto's worden enkel gebruikt voor de website en onze sociale media.
Ik ga akkoord met het Intern Reglement van DanceArt Studio vzw